Bài 1 trang 168 SGK Toán đại số và giải tích 11

Hướng dẫn giải và đáp án bài 1 trang 168 sách giáo khoa giải tích lớp 11.

Đề bài:

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Đề bài 1 trang 168 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

 

Đáp án​​​​​​​ bài 1 tr. 168 SGK Toán lớp 11

 

Đáp án bài 1 trang 168 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu a b
Đáp án bài 1 trang 168 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu c d
 

»» Xem thêm cách làm và đáp án Bài 2 trang 168 SGK Giải tích lớp 11

doctailieu.com
Back to top