Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 1 trang 167 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 167 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Hãy nhận biết từng cặp chất sau đậy bằng phương pháp hóa học.

a) Dung dịch H₂SO₄ và dung dịch CuSO₄ .

b) Dung dịch HCl và dung dịch FeCl₂ .

c) Bột đá vôi CaCO₃ và Na₂CO₃. Viết các phương trình phản ứng hóa học (nếu có)

Hướng dẫn giải

a) Dùng quỳ tím, hoặc kim loại Fe

b) Dùng quỳ tím, kim loại Zn, Fe... hoặc dd NaOH

c) Lấy cùng khối lượng 2 chất cho vào dd  H2SOloãng dư. 

Đáp án bài 1 trang 167 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 1 trang 167 sgk hóa lớp 9
Đáp án bài 1 trang 167 sgk hóa lớp 9 phần 1
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 1 trang 167 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
28/08/2018    08:19 AM
28/08/2018    08:19 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu