Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 1 trang 165 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 165 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

a) Polime là những chất có phân tử khối lớn.

b) Polime là những chất có phân tử khối nhỏ.

c) Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều loại nguyên tử liên kết với nhau tạo nên.

d) Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên

Hướng dẫn giải

Dựa vào định nghĩa polime để trả lời

Đáp án bài 1 trang 165 sgk hóa lớp 9

Đáp án D

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 1 trang 165 sách giáo khoa hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
27/08/2018    20:32 PM
27/08/2018    20:32 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu