Lời giải bài 1 trang 162 SGK toán đại số và giải tích lớp 11

Cách giải 1 trang 162 SGK đại số và giải tích lớp 11. Chương 5 Đạo Hàm - Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

1. Đề bài

Bằng định nghĩa, tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) y = 7 + x − x2 tại x0 = 1 ;

b) y =x3 − 2x + 1 tại x0 = 2 .

2. Đáp án - hướng dẫn

a)

Đáp án bài 1 trang 162 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu a
b)

Đáp án bài 1 trang 162 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu b

Anh Đức (Tổng hợp)

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM