Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 1 trang 155 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 155 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Khi pha nước giải khát có nước đá người ta có thể làm như sau:

a) Cho nước đá vào nước, cho đường, rồi khuấy.

b) Cho đường vào nước, khuấy tan, sau đó cho nước đá.

Hãy chọn cách làm đúng và giải thích.

Hướng dẫn giải

Dựa vào độ tan của đường trong nước để kết luận cách nào đúng.

Đáp án bài 1 trang 155 sgk hóa lớp 9

Cách làm đúng:

Cách b vì khi chưa cho nước đá vào, đường sẽ dễ tan hơn do nhiệt độ của nước trong cốc nước chưa bị hạ xuống.

doctailieu.com
Tải về
26/08/2018    16:12 PM
26/08/2018    16:12 PM
Back to top