Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Giải bài 1 trang 151 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 151 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 phần Dung dịch

Đề bài

Các kí hiệu sau cho chúng ta biết những điều gì?

a) SKNO₃ =31,6g; SKNO₃(100⁰C) =246g;

SCuSO₄ = 20,7g; SCuSO₄(100⁰C) =75,4g.

b)SCO₂(20⁰C,1atm) =1,73g; SCO₂(60⁰C,1 atm) = 0,07g

Lời giải đáp án

Các kí hiệu cho biết:

Độ tan của KNO₃ ở 20⁰C là 31,6g, ở 100⁰C là 246g.Các bài sau cũng tương tự.

Độ tan của khí CO₂ ở 20⁰C 1atm là 1,73g ở 60⁰C 1atm là 0,07g.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 151 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu