Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Giải Hóa học lớp 8: Đáp án bài 1 trang 149 SGK Hóa học lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 149 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1

Đề bài

Làm bay hơi 60g nước từ dung dịch có nồng độ 15% được dung dịch mới có nồng độ 18%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch ban đầu.

Lời giải đáp án

Gọi m là khối lượng dung dịch ban đầu, khối lượng dung dịch sau khi làm bay hơi nước bằng (m-60)g.

Khối lượng chất tan trước và sau là không đổi. Ta có:

Mct =(15.m)/100 = ((m-60).18)/100.

Giải ra ta được m =360g.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Hóa học lớp 8: Đáp án bài 1 trang 149 SGK Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu