Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Cách giải bài tập và đáp án bài 1 trang 148 sách giáo khoa toán lớp 1

Hướng dẫn cách giải bài tập và đáp án bài 1 trang 148 SGK môn Toán lớp 1 để các phụ huynh tham khảo trước khi giúp các bé làm bài ôn tập tại nhà.

Đề bài: Có 8 con chim đậu trên cây, sau đó có 2 con bay đi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim ?

Tóm tắt:

Có     :.....con chim
Bay đi:....Con chim
Còn lại:....con chim ?

Bài giải:

Số con chim còn lại là:
.............(con chim)
Đáp số: ....  con chim.

Câu hỏi bài 4 trang 148 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Tóm tắt:

Có     : 8 con chim
Bay đi: 2 Con chim
Còn lại:....con chim ?

Bài giải:

Số con chim còn lại là:
8 - 6  = 2(con chim)
Đáp số: 2 con chim.

doctailieu.com
Tải về
Back to top