Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Cách giải bài tập và đáp án bài 1 trang 148 sách giáo khoa toán lớp 1

Hướng dẫn cách giải bài tập và đáp án bài 1 trang 148 SGK môn Toán lớp 1 để các phụ huynh tham khảo trước khi giúp các bé làm bài ôn tập tại nhà.

Đề bài: Có 8 con chim đậu trên cây, sau đó có 2 con bay đi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim ?

Tóm tắt:

Có     :.....con chim
Bay đi:....Con chim
Còn lại:....con chim ?

Bài giải:

Số con chim còn lại là:
.............(con chim)
Đáp số: ....  con chim.

Câu hỏi bài 4 trang 148 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Tóm tắt:

Có     : 8 con chim
Bay đi: 2 Con chim
Còn lại:....con chim ?

Bài giải:

Số con chim còn lại là:
8 - 6  = 2(con chim)
Đáp số: 2 con chim.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Cách giải bài tập và đáp án bài 1 trang 148 sách giáo khoa toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu