Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 1 trang 143 SGK Hóa học lớp 9

Tham khảo lời giải và đáp án bài tập 1 trang 143 sách giáo khoa Hóa học 9 bài học về Axit axetic (Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime)

Đề bài

Hãy điền những từ thích hợp vào chỗ trống:

a) Axit axetic là chất..., không màu, vị...., tan....trong nước.

b) Axit axetic là nguyên liệu để điều chế .....

c) Giấm ăn là dung dịch..... từ 2 đến 5%.

d) Bằng cách ...... butan với chất xúc tác thích hợp người ta thu được axit axetic.

Đáp án bài 1 trang 143 sgk Hóa lớp 9

a) Axit axetic là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước.

b) Axit axetic là nguyên liệu để điều chế dược phẩm, phẩm nhuộm, chất dẻo và tơ nhân tạo

c) Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ 2 đến 5%.

d) Bằng cách oxi hóa butan với chất xúc tác thích hợp người ta thu được axit axetic.

--------------------------------------------------------------------

Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
24/08/2018    06:09 AM
24/08/2018    06:09 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu