Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 1 trang 139 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 139 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Rượu etylic phản ứng được với  natri vì:

A. trong phân tử có nguyên tử oxi.

B. trong phân tử có nguyên tử hidro và nguyên tử oxi.

C. trong phân tử có nguyên tử cacbon, hidro, oxi.

D. trong phân tử có nhóm -OH.

Đáp án bài 1 trang 139 sgk hóa lớp 9

Đáp án D

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 1 trang 139 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
23/08/2018    20:42 PM
23/08/2018    20:42 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu