Bài 1 trang 137 SGK Địa lí 10

Xuất bản ngày 01/01/2019

Giải bài 1 trang 137 Sách giáo khoa Địa lí lớp 10: Thế nào là ngành dịch vụ. Nêu sự phân loại và ý nghĩa của các ngành dịch vụ.

Mục lục nội dung

Đề bài:

Thế nào là ngành dịch vụ? Nêu sự phân loại và ý nghĩa của các ngành dịch vụ và đối với sản xuất và đời sống xã hội.

Giải bài 1 trang 137 SGK Địa lí 10

Lời giải:

- Dịch vụ là ngành phục vụ cho các yêu cầu trong sản xuất và sinh hoạt.

- Ở nhiều nước, người ta chia các ngành dịch vụ ra thành ba nhóm:

+ Dịch vụ kinh doanh: vận tải và thông tin liên lạc, tài chính, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, các dịch vụ nghề nghiệp...

+ Dịch vụ tiêu dùng: hoạt động bán buôn, bán lẻ, du lịch, các dịch vụ cá nhân (y tế, giáo dục, thể dục thể thao),...

+ Dịch vụ công: dịch vụ hành chính công, các hoạt động đoàn thể,...

- Ý nghĩa cúa ngành dịch vụ đối với sản xuất và đời sống.

+ Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất, sử dụng tốt hơn nguồn lao động trong nước, tạo thêm việc làm cho người dân.

- Cho phép khai thác tốt hơn các tài nguyên thiên nhiên và sự ưu đãi của tự nhiên, các di sản văn hoá, lịch sử, cũng như các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại để phục vụ con người.

Xem thêm tại doctailieu.com:

Bài trước: Câu hỏi thảo luận trang 136 SGK Địa lí 10

Bài tiếp theo: Bài 1 trang 137 SGK Địa lí 10

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM