Giải bài 1 trang 136 SGK Toán 4 tiết Phép chia phân số

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 136 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Phép chia phân số.

Bài 1 (trang 136 SGK Toán 4): Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau :

Giải bài 1 trang 136 SGK Toán 4 tiết Phép chia phân số

Lời giải:

Phân số đảo ngược của các phân số Giải bài 1 trang 136 SGK Toán 4 tiết Phép chia phân số 1  lần lượt là Giải bài 1 trang 136 SGK Toán 4 tiết Phép chia phân số 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 136 SGK Toán 4 tiết Phép chia phân số để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu