Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 1 trang 132 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 132 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Kết luận quan trọng nhất rút ra từ thí nghiệm Y-âng là gì?

Hướng dẫn giải

Kết luận quan trọng nhất rút ra từ thí nghiệm Y-âng là ánh sáng có tính chất sóng.

doctailieu.com
Tải về
17/08/2018    12:03 PM
17/08/2018    12:03 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu