Đáp án bài 1 trang 132 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 132 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Kết luận quan trọng nhất rút ra từ thí nghiệm Y-âng là gì?

Hướng dẫn giải

Kết luận quan trọng nhất rút ra từ thí nghiệm Y-âng là ánh sáng có tính chất sóng.

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X