Bài 1 trang 131 SGK Toán 4 (Luyện tập chung)

Bài 1 trang 131 sgk Toán 4 (Luyện tập chung) gồm hướng dẫn và bài giải chi tiết giúp phụ huynh hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

   Bài 1 trang 131 sgk Toán 4 (Luyện tập chung) được giải và chia sẻ với mục đích giúp các phụ huynh tham khảo cách làm, đáp án để có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và rèn luyện lại kiến thức đã học trên lớp.

Giải bài 1 trang 131 SGK Toán 4

Đề bài

Tính: 

a) \(\dfrac{2}{3}+\dfrac{5}{4}\);                    b) \(\dfrac{3}{5}+\dfrac{9}{8}\);  

c) \(\dfrac{3}{4}-\dfrac{2}{7}\) ;                   d) \(\dfrac{11}{5}-\dfrac{4}{3}\).

Hướng dẫn

Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số của hai phân số, rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đó.

Bài Giải

Bài giải 1

a) \(\dfrac{2}{3}+\dfrac{5}{4}= \dfrac{8}{12}+ \dfrac{15}{12}= \dfrac{23}{12}\)

b) \(\dfrac{3}{5}+\dfrac{9}{8}= \dfrac{24}{40}+\dfrac{45}{40}=\dfrac{69}{40}\)

c) \(\dfrac{3}{4}-\dfrac{2}{7}= \dfrac{21}{28}-\dfrac{8}{28}= \dfrac{13}{28}\)

d) \(\dfrac{11}{5}-\dfrac{4}{3}= \dfrac{33}{15}-\dfrac{20}{15}=\dfrac{13}{15}\)

Bài giải 2

a) Quy đồng mẫu số:

\(\frac{2}{3}\) = \(\frac{2 \times 4}{3 \times 4}\) = \(\frac{8}{12}\)

\(\frac{5}{4}\) = \(\frac{5 \times 3}{4 \times 3}\) = \(\frac{15}{12}\)

Cộng hai phân số:

\(\frac{2}{3}+\frac{5}{4}= \frac{8}{12}+ \frac{15}{12}=  \frac{8 + 15}{12} = \frac{23}{12}\)

b) Quy đồng mẫu số:

\(\frac{3}{5}\) = \(\frac{3 \times 8}{5 \times 8}\) = \(\frac{24}{40}\)

\(\frac{9}{8}\) = \(\frac{9 \times 5}{8 \times 5}\) = \(\frac{45}{40}\)

Cộng hai phân số:

\(\frac{3}{5}+\frac{9}{8}= \frac{24}{40}+\frac{45}{40}= \frac{24 = 45}{40}= \frac{69}{40}\)

c) Quy đồng mẫu số:

\(\frac{3}{4}\) = \(\frac{3 \times 7}{4 \times 7}\) = \(\frac{21}{28}\)

\(\frac{2}{7}\) = \(\frac{2 \times 4}{7 \times 4}\) = \(\frac{8}{28}\)

Trừ hai phân số:

\(\frac{3}{4}-\frac{2}{7}= \frac{21}{28}-\frac{8}{28}=  \frac{21 - 8}{28} = \frac{13}{28}\)

d) Quy đồng mẫu số:

\(\frac{11}{5}\) = \(\frac{11 \times 3}{5 \times 3}\) = \(\frac{33}{15}\)

\(\frac{4}{3}\) = \(\frac{4 \times 5}{3 \times 5}\) = \(\frac{20}{15}\)

Trừ hai phân số:

\(\frac{11}{5}-\frac{4}{3}= \frac{33}{15}-\frac{20}{15}= \frac{33 - 20}{15} = \frac{13}{15}\)

» Bài tiếp theo: Bài 1 trang 131 sgk Toán 4 (Luyện tập chung)

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 1 trang 131 sgk toán 4 (Luyện tập chung). Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 4 của ĐọcTàiLiệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 131 SGK Toán 4 (Luyện tập chung) để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu