Giải bài 1 trang 127 SGK Toán 4 tiết Phép cộng phân số (tiếp theo)

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 127 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Phép cộng phân số (tiếp theo).

Bài 1 (trang 127 SGK Toán 4): Tính:

Lời giải:


 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 127 SGK Toán 4 tiết Phép cộng phân số (tiếp theo) để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu