Đáp án bài 1 trang 125 sách giáo khoa hình học lớp 11

Cách giải bài 1 trang 125 sách giáo khoa hình học lớp 11 thuộc bài tập ôn tập hình học cuối năm

1. Đề bài

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các điểm A(1 ;1) , B(0;3) , C(2;4) .Xác định ảnh của tam giác ABC qua các phép biến hình sau.

a) Phép tịnh tiến theo vectơ  = (2;1) .

b) Phép đối xứng qua trục Ox

c) Phép đối xứng qua tâm I(2;1) .

d) Phép quay tâm O góc 90 .

e) Phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua trục Oy và phép vị tự tâm O tỉ số k = −2

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 1 trang 125


Đáp án bài 1 trang 125 SGK toán hình học lớp 11 câu a b
Đáp án bài 1 trang 125 SGK toán hình học lớp 11 câu c d

Hình vẽ bài 1 trang 125 sách giáo khoa hình học lớp 11 câu d

Đáp án bài 1 trang 125 SGK toán hình học lớp 11 câu e

Hình vẽ bài 1 trang 125 sách giáo khoa hình học lớp 11 câu e


 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 1 trang 125 sách giáo khoa hình học lớp 11 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu