Đáp án bài 1 trang 125 sách giáo khoa hình học lớp 11

Cách giải bài 1 trang 125 sách giáo khoa hình học lớp 11 thuộc bài tập ôn tập hình học cuối năm

1. Đề bài

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các điểm A(1 ;1) , B(0;3) , C(2;4) .Xác định ảnh của tam giác ABC qua các phép biến hình sau.

a) Phép tịnh tiến theo vectơ  = (2;1) .

b) Phép đối xứng qua trục Ox

c) Phép đối xứng qua tâm I(2;1) .

d) Phép quay tâm O góc 90 .

e) Phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua trục Oy và phép vị tự tâm O tỉ số k = −2

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 1 trang 125


Đáp án bài 1 trang 125 SGK toán hình học lớp 11 câu a b
Đáp án bài 1 trang 125 SGK toán hình học lớp 11 câu c d

Hình vẽ bài 1 trang 125 sách giáo khoa hình học lớp 11 câu d

Đáp án bài 1 trang 125 SGK toán hình học lớp 11 câu e

Hình vẽ bài 1 trang 125 sách giáo khoa hình học lớp 11 câu e


Anh Đức (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM