Giải bài 1 trang 124 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 124 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập chung.

Bài 1 (trang 124 SGK Toán 4): Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B , C, D ( là đáp số, kết quả tính…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Trong các số 5451;  5514;  5145;  5541 số chia hết cho 5 là:

A. 5451     B. 5514     C. 5145     D. 5541

b) Hùng có 8 viên bi gồm 4 bốn viên bi màu xanh, 3 viên bi màu đỏ, 1 viên bi màu vàng. Phân số chỉ phần các viên bi màu đỏ trong số viên bi của Hùng là:

Giải bài 1 trang 124 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung
 

c) Phân sốGiải bài 1 trang 124 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung 1bằng phân số nào dưới đây:

Giải bài 1 trang 124 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung 2
 

d) Trong các phân sốGiải bài 1 trang 124 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung 3phân số nào bé hơn 1?Giải bài 1 trang 124 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung 4

Lời giải:

a) Khoanh tròn vào C (vì 5145 tận cùng là 5)

b) Khoanh tròn vào D (vì Hùng có 3 viên bi màu đỏ trong tổng số 8 viên bi)

c) Khoanh tròn vào C (vì Giải bài 1 trang 124 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung 6)

d) Khoanh tròn vào D (vì 8 < 9)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 124 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu