Giải bài 1 trang 118 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 118 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập chung.

Bài 1 (trang 118 SGK Toán 4): Rút gọn các phân số :

Giải bài 1 trang 118 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung

Lời giải:


Giải bài 1 trang 118 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung 1
Nói thêm :

a) Có thể rút gọn theo nhiều cách nghĩ khác.

b) Ở trường hợp cuối có thể suy nghĩ để tìm ra tử số và mẫu số cùng chia hết chó 17 bằng cách sau :

34 tận cùng là 4; vậy 34 chia hết cho 2.

34 : 2 = 17, vậy 34 chia hết cho 17.

Lại có: 51 : 17 = 3 …

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 118 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu