Bài 1 trang 118 SGK Lịch sử 9

Xuất bản: 18/02/2019 - Cập nhật: 20/03/2023 - Tác giả: Giangdh

Giải bài 1 trang 118 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra những sự kiện chứng tỏ cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ra chuyển sang giai đoạn phát triển mới....

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Những sự kiện nào chứng tỏ từ chiến thắng Biên giới thu – đông 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ra chuyển sang giai đoạn phát triển mới?

Trả lời Bài 1 trang 118 Lịch sử 9

Từ sau chiến thắng Biên giới thu - đông 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta chuyển sang giai đoạn phát triển mới. Biểu hiện là

1. Về chính trị:

- Từ ngày 11 đến 19-2-1951, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Chiêm Hóa - Tuyên Quang. Đại hội đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng, có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp vì thế được gọi là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”.

- Ngày 3-3-1951, thống nhất Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Liên Việt).

- Ngày 11-3-1951, Liên minh nhân dân  Việt - Miên - Lào được thành lập để tăng cường khối đoàn kết của ba nước Đông Dương.

2. Về kinh tế:

- Năm 1952, Cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm đã lôi cuốn toàn dân tham gia tạo nên một khối lượng sản phẩm lớn.

- Để bồi dưỡng sức dân, từ tháng 4-1953 đến tháng 7-1954, đã thực hiện được 5 đợt giảm tô, 1 đợt cải cách rộng đất.

3. Về văn hóa, giáo dục, y tế: có những thành tích đáng kể, có tính quần chúng rộng lớn, góp phần tạo thêm sức mạnh cho cuộc kháng chiến.

4. Về quân sự:

- Từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1951, ta liên tiếp mở các chiến dịch:

+ Chiến dịch trung du và đồng bằng Bắc Bộ bao gồm các chiến dịch nhỏ:

  • Chiến dịch Trần Hưng Đạo (Chiến dịch trung du).
  • Chiến dịch Hoàng Hoa Thám (chiến dịch Đường số 18).
  • Chiến dịch Quang Trung (chiến dịch Hà - Nam - Ninh).

+ Trong đông xuân 1951 - 1952, ta mở chiến dịch phản công và tiến công địch ở Hòa Bình.

+ Chiến dịch Tây Bắc thu - đông năm 1952.

+ Chiến dịch Thượng Lào xuân - hè năm 1953.

- Các chiến dịch quân sự trong giai đoạn 1951 - 1953 đã đẩy địch lùi sâu và thế bị động đối phó, giữ vững quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ, tạo thế và lực mới cho những thắng lợi quyết định của cuộc kháng chiến.

----------

» Truy cập doctailieu.com để cập nhật đáp án các bài 2 trang 118 sgk Sử 9 hoặc hướng dẫn giải các dạng bài tập sgk Lịch sử lớp 9 khác.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM