Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Giải Hóa học lớp 8: Đáp án bài 1 trang 118 SGK Hóa học lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 118 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1

Đề bài

Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng của hiđro với các chất: O₂, Fe₂O₃, Fe₃O₄, PbO ở nhiệt độ thích hợp. Ghi rõ điều kiện phản ứng. Giải thích và cho biết mỗi phản ứng trên thuộc loại phản ứng gì?

Lời giải đáp án

Phương trình hóa học biểu diễn các phản ứng:

2H₂ + O₂ 2H₂O (1)

4H₂ + Fe₃O₄  4H₂O + 3Fe (2)

3H₂ + Fe₂O₃   4H₂O + 3Fe (3)

H₂ + PbO   H₂O + Pb (4)

+ Phản ứng (1)  là phản ứng hóa hợp vì từ hai chất ban đầu sinh ra duy nhất 1 chất mới.

+ Phản ứng (2), (3) và (4) là phản ứng thế vì nguyên tử H đã thế chỗ nguyên tử O trong hợp chất.

Cả 4 phản ứng đều là phản ứng oxi hóa – khử vì đều có đồng thời cả sự khử và sự oxi hóa.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Hóa học lớp 8: Đáp án bài 1 trang 118 SGK Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu