Giải bài 1 trang 116 SGK Toán 4 tiết Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 116 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo).

Bài 1 (trang 116 SGK Toán 4): Quy đồng các phân số :

Giải bài 1 trang 116 SGK Toán 4 tiết Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
 

Lời giải:

Giải bài 1 trang 116 SGK Toán 4 tiết Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) 1

Nói thêm: Khi quy đồng mẫu số hai phân số của phân số này chia hết cho mẫu của phân sso kia, ta có thể làm như sau:

- Lấy mẫu số lớn làm mẫu số chung (MSC).

- Tìm thương của MSC và mẫu của phân số kia.

- Lấy thương đó nhân với tử số và mẫu số của phân số kia.

Ghi chú: Chương trình giảm tải 2011 bỏ câu c ( Viết tắt bỏ).

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 116 SGK Toán 4 tiết Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu