Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Bài 1 trang 109 sách giáo khoa Hóa 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 109 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 bài Tính chất, ứng dụng của Hidro

Đề bài :

Viết phương trình hóa học của phản ứng hiđro khử các oxit sau:

a) Sắt (III) oxit.

b) Thủy ngân(II) oxit.

c) Chì(II) oxit.

Đáp án bài 1 trang 109 sgk Hóa lớp 8

 

a) Fe₂O₃ + 3H₂ → 2Fe + 3H₂O.

b) HgO + H₂ → Hg + H₂O.

c) PbO + H₂ → Pb + H₂O.

»» Bài tiếp theo: Bài 2 trang 109 SGK Hóa lớp 8

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 109 sách giáo khoa Hóa 8 tập 1 để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    07:35 AM
10/08/2018    07:35 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu