Giải bài 1 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 107 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Phân số.

Bài 1 (trang 107 SGK Toán 4):

Giải bài 1 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số
 

a) Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây :

b) Trong mỗi phân số đó, mẫu số cho biết gì, tử số cho biết gì ?

Lời giải:

a)

Hình 1:Giải bài 1 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số 1 đọc là: hai phần năm

Hình 2:Giải bài 1 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số 2đọc là : năm phần tám

Hình 3:Giải bài 1 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số 3 đọc là : ba phần tư

Hình 4:Giải bài 1 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số 4đọc là : bảy phần mười

Hình 5:Giải bài 1 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số 5đọc là: ba phần sáu

Hình 6:Giải bài 1 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số 6đọc là: ba phần bảy

b)

Hình 1:Giải bài 1 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số 7 mẫu là số 5 cho biết hình chữ nhật được chia thành 5 phần bằng nhau, tử số là 2 cho biết có 2 phần được tô màu.

Hình 2:Giải bài 1 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số 8mẫu là số 8 cho biết hình tròn được chia thành 8 phần bằng nhau, tử số là 5 cho biết có 5 phần của hình tròn được tô màu.

Hình 3:Giải bài 1 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số 9mẫu là số 4 cho biết hình tam giác được chia thành 4 phần bằng nhau, tử số là 3 cho biết có 3 phần của hình tam giác được tô màu.

Hình 4:Giải bài 1 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số 10mẫu là số 10 cho biết có 10 hình tròn bằng nhau, tử số là 7 cho biết có 7 hình tròn được tô màu.

Hình 5:Giải bài 1 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số 11mẫu là số 6 cho biết hình này được chia thành 6 phần bằng nhau, tử số là 3 cho biết có 3 phần được tô màu.

Hình 6:Giải bài 1 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số 12mẫu là số 7 cho biết có 7 hình ngôi sao bằng nhau, tử số là 3 cho biết có 3 hình ngôi sao được tô màu.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu