Giải bài 1 trang 104 SGK Toán 4 tiết Luyện tập

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 104 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập.

Bài 1 (trang 104 SGK Toán 4): Hãy nêu các cặp cạnh đối diện trong: hình chữ nhật ABCD, hình bình hành EGHK, hình tứ giác MNPQ.

Giải bài 1 trang 104 SGK Toán 4 tiết Luyện tập
 

Lời giải:

Các cặp cạnh đối diện :

- Trong hình chữ nhật ABCD là : AB và CD, BC và AD.

- Trong hình bình hành EGHK là : EG và HK, GH và EK.

- Trong hình tứ giác MNPQ là : MN và PQ, NP và MQ.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 104 SGK Toán 4 tiết Luyện tập để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu