Giải bài 1 trang 104 SGK Toán 4 tiết Diện tích hình bình hành

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 104 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Diện tích hình bình hành.

Bài 1 (trang 104 SGK Toán 4): Tính diện tích mỗi hình bình hành sau :

Giải bài 1 trang 104 SGK Toán 4 tiết Diện tích hình bình hành
 

Lời giải:

Từ trái sang phải diện tích các hình bình hành lần lượt là:

9 x 5 = 45 (cm2)

13 x 4 = 52 (cm2)

7 x 9 = 63 (cm2).

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 104 SGK Toán 4 tiết Diện tích hình bình hành để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu