Giải bài 1 trang 102 SGK Toán 4 tiết Hình bình hành

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 102 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Hình bình hành.

Bài 1 (trang 102 SGK Toán 4): Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành ?

Lời giải:

Hình 1, hình 2, hình 5 là hình bình hành.

(Hình 3, hình 4 không phải là hình bình hành vì có một cặp cạnh đối không song song).

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 102 SGK Toán 4 tiết Hình bình hành để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu