Bài 1 trang 100 SGK Toán 4 (Luyện tập)

Bài 1 trang 100 sgk Toán 4 (luyện tập) gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

   Bài 1 trang 100 sgk Toán 4 (luyện tập) được giải và chia sẻ với mục đích giúp các phụ huynh tham khảo cách làm, đáp án để có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và rèn luyện lại kiến thức đã học trên lớp.

Giải bài 1 trang 100 SGK Toán 4 (luyện tập)

Đề bài

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

\(530dm^{2}\)= ... \(cm^{2}\)
\(13dm^{2} 29cm^{2}=\, ... cm^{2}\)
\(10km^{2}=\,... m^{2}\)    
\(84\,600cm^{2} = \, ...dm^{2}\)
\(300dm^{2} =\,...m^{2}\)                                                                      
\(9\,000\,000m^{2}=\,...km^{2}\)

Hướng dẫn

Áp dụng cách chuyển đổi :

\(1km^2 = 1\,000\,000m^2\) ;    

\(1m^2 = 100dm^2\) \(1dm^2 = 100cm^2.\)

Bài Giải

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

\(530dm^{2}\)          =  \(53000cm^{2}\)
\(13dm^{2} 29cm^{2}=\, 1329 cm^{2}\\10km^{2}=\,10\,000\,000 m^{2}\)
 

\(84\,600cm^{2} = \, 846dm^{2}\)
\(300dm^{2} =\,3m^{2}\\9\,000\,000m^{2}=\,9km^{2}\)

» Bài tiếp theo: Bài 2 trang 101 sgk Toán 4

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 1 trang 100 sgk toán 4. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 4 của ĐọcTàiLiệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu