Giải bài 1 trang 100 SGK Toán 4 tiết Luyện tập

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 100 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập.

Bài 1 (trang 100 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

530dm2 = ⋯cm2

846000cm2 = ⋯dm2

10km2 = ⋯m2

13dm2 29cm2 = ⋯cm2

300dm2 = ⋯m2

9000000m2 = ...km2.

Lời giải:

530dm2 = 53000cm2

846000cm2 = 846dm2

10km2 = 10000000m2

13dm2 29cm2 = 1329cm2

300dm2 = 3m2

9000000m2 = 9km2.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 100 SGK Toán 4 tiết Luyện tập để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu