Giải bài 1 trang 100 SGK Toán 4 tiết Ki-lô-mét vuông

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 100 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Ki-lô-mét vuông.

Bài 1 (trang 100 SGK Toán 4): Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống :

Đọc Viết
Chín trăm hai mươi mốt ki-lô-mét vuông  
Hai nghìn ki-lô-mét vuông  
  509km2
  320 000km2

Lời giải:

Đọc Viết
Chín trăm hai mươi mốt ki-lô-mét vuông 921km2
Hai nghìn ki-lô-mét vuông 2000km2
Năm trăm linh chín ki-lô-mét vuông 509km2
Ba trăm hai mươi nghìn ki-lô-mét vuông 320 000km2
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 100 SGK Toán 4 tiết Ki-lô-mét vuông để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu