Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 1 trang 100 SGK Hóa học 12

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 100 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 : Ion nào có số electron ở lớp ngoài cùng nhiều nhất ?

Đề bài:

Có 4 ion là Ca2+, Al3+, Fe2+, Fe3+. Ion có số electron ở lớp ngoài cùng nhiều nhất là:

A. Fe3+.              B. Fe2+.                 

C. Al3+.               D. Ca2+.

Hướng dẫn giải

Mẹo: Ghi nhớ phân tử khối của các kim loại. Kim loại nào có phân tử khối lớn hơn => số electron ở lớp ngoài cùng nhiều hơn.

=> Kim loại Fe có nhiều e nhất.

- So sánh xem Fe3+ và Fe2+ ion nào có nhiều electron hơn.

Đáp án trả lời bài 1 trang 100 sgk Hóa học lớp 12

Fe ( Z =26) → Fe 3+  + 3e

[Ar]3d64s2        [Ar]3d34s2

Fe ( Z = 26)  → Fe 2+  + 2e

[Ar]3d64s2         [Ar]3d44s2

=> Fe2+ có nhiều electron lớp ngoài cùng nhất.

Đáp án B.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm bài kế tiếpBài 3 trang 100 SGK Hóa học 12

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top