Trả lời câu hỏi bài 1 trang 10 SGK lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 10 sách giáo khoa sinh học lớp 9

Đề bài: Nêu các khái niệm kiểu hình và nêu ví dụ minh họa

Trả lời:

Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ tính trạng cùa cơ thể.

  • Ví dụ tính trạng liên quan đến màu sắc hoa như  kiểu hình hoa màu đỏ ; kiểu hình hoa màu trắng, kiểu hình hoa màu vàng; kiểu hình hoa màu trắng.

doctailieu.com
Tải về
23/08/2018    18:42 PM
23/08/2018    18:42 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu