Trả lời câu hỏi bài 1 trang 10 SGK lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 10 sách giáo khoa sinh học lớp 9

    Tóm tắt bài viết:

Đề bài: Nêu các khái niệm kiểu hình và nêu ví dụ minh họa

Trả lời:

Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ tính trạng cùa cơ thể.

  • Ví dụ tính trạng liên quan đến màu sắc hoa như  kiểu hình hoa màu đỏ ; kiểu hình hoa màu trắng, kiểu hình hoa màu vàng; kiểu hình hoa màu trắng.
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Trả lời câu hỏi bài 1 trang 10 SGK lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
23/08/2018    18:42 PM
23/08/2018    18:42 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu