Giải bài 1 trang 45 sách giáo khoa Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 45 SGK Vật lý lớp 7. Tổng kết chương 2 Âm hoc.

Câu hỏi

Viết đầy đủ các câu sau đây :

a) Các nguồn phát âm đều .....

b) Số dao động trong 1 giây là .....

Đơn vị tần số là .....

c) Độ to của âm được đo bằng đơn vị ..... (dB)

d) Vận tốc truyền âm trong không khí là .....

Đáp Án

a) Các nguồn phát âm đều dao động.

b) Số dao động trong 1 giây là tần số. Đơn vị tần số là héc (Hz).

c) Độ to của âm được đo bằng đơn vị đêxiben (dB).

d) Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s.

doctailieu.com
Tải về
Back to top