Giải bài 1 trang 25 sách giáo khoa Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 25 SGK Vật lý lớp 7. Tổng kết chương 1: Quang học

Câu hỏi

Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi : "Khi nào ta nhìn thấy một vật ?".

A. Khi vật được chiếu sáng;

B. Khi vật phát ra ánh sáng;

C. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta;

D. Khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu sáng vật.

Đáp Án

Đáp án C.

Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.

doctailieu.com
Tải về
Back to top