Giải bài tập 1 trang 88 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 88 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập cuối năm đại số.

Đề bài

Thực hiện các phép tính:

Giải bài tập 1 trang 88 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

 Phương pháp

Áp dụng qui tắc tính giá trị biểu thức.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập 1 trang 88 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số
Giải bài tập 1 trang 88 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X