Bài 1 trang 74 SGK Sử 8

Giải bài 1 trang 74 SGK Lịch Sử 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Đề bài

Em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất của kịch sử thế giới cận hiện đại và giải thích vì sao?

Hướng dẫn giải Bài 1 trang 74 SGK Sử 8

- Cách mạng tư sản Hà Lan: mở đầu thời kì lịch sử thế giới cận đại.

- Cách mạng tư sản Pháp: cuộc cách mạng triệt để nhất.

- Phong trào công nhân: cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản.

- Sự ra đời của chủ nghĩa Mác: vũ khí đấu tranh của giai cấp công nhân thế giới.

- Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga 1917: mở ra một thời kì mới - thời kì lịch sử thế giới hiện đại.

» Xem tiếp Bài 2 trang 74 sgk Sử 8

----------------------------------------------------------

Xem thêm đáp án các bài tập Chương 4: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) - sgk Sử 8 cùng hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác tại doctailieu.com

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM