Bài 1 trang 68 SGK Sử 7

Giải bài 1 trang 68 SGK Lịch Sử 7. Ba lần thắng lợi vẻ vang của quân dân kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên.

Đề bài

Hãy trình bày những nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên.

» Ôn tập Câu hỏi bài 14 trang 66 sgk Sử 7

Hướng dẫn giải Bài 1 trang 68 SGK Sử 7

Nguyên nhân thắng lợi

- Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc, bảo vô quê hương, đất nước, tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó các quý tộc, vương hầu là hạt nhân.

- Sự chuẩn bị-chu đáo về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến. Đặc biệt nhà Trần rất chăm lo sức dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân bằng nhiều biện pháp để tạo nên sự gắn bó giữa triều đình và nhân dân.

- Tinh thần hi sinh, quyết chiến quyết thắng của toàn dân, mà nòng cốt là quân đội.

- Chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của Vương triều Trần, đặc biệt của vua Trần Nhân Tông, các danh tướng Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, đã buộc giặc từ thế mạnh chuyển dần sang thế yếu, từ chủ động chuyển sang bị động để tiêu diệt chúng, giành thắng lợi.

» Xem tiếp Bài 2 trang 68 SGK Sử 7

 ----------------------------------------------------------

Xem thêm quân dân nhà Trần một lòng yêu nước chống giặc ngoại xâm và hướng dẫn giải Sử 7 - Chương 3: Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ XIII-XIV) cùng đáp án các dạng bài tập Lịch Sử lớp 7 khác tại doctailieu.com

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X