Bài 1 trang 168 sgk Sinh 8

Xuất bản: 05/12/2018

Giải bài 1 trang 168 sgk Sinh học 8. Phân biệt tính chất đặc trung của phạn xa không điều kiện và phản xạ có điều kiện.

Đề bài

Phân biệt tính chất của phản xạ không điều kiện với phản xạ có điều kiện.

» Ôn tập  Câu hỏi bài 52 trang 167 sgk Sinh 8

Hướng dẫn giải
Bài 1 trang 168 sgk Sinh 8

Cách 1

* Phản xạ không điều kiện:

- Trả lời kích thích tương ứng (kích thích không điều kiện).

- Bầm sinh.

- Bền vững.

- Có tính chất di truyền.

- Số lượng hạn chế.

- Cung phản xạ đơn giản.

- Trung ương nằm ở trụ não, tùy sổng.

* Phản xạ có điều kiện:

- Trả lời các kích thích bất ki hay kích thích có điều kiện (đã được kết hợp với kích thích không điều kiện một số lần).

- Được hình (hành qua học tập, rèn luyện.

- Không bền vững (dễ mất khi không củng cố).

- Cỏ tính chất cá thể, không di truyền.

- Số lượng không hạn định.

- Hình thành đường liên lìệ tạm thời trong cung phản xạ.

- Trung ương chủ yếu có sụ tham gia của vỏ não.

Cách 2

Tính chất của phản xạ không điều kiệnTính chất của phản xạ có điều kiện
1. Trả lời các kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện.1. Trả lời kích thích bất kỳ hay kích thích có điều kiện (đã được kết hợp với kích thích không điều kiện một số lần).
2. Bẩm sinh.2. Được hình thành trong đời sống (qua học tập, rèn luyện).
3. Bền vững.3. Dễ mất khi không củng cố.
4. Có tính chất di truyền4. Có tính chất cá thể, không di truyền.
5. Số lượng hạn chế5. Số lượng không hạn định
6. Cung phản xạ đơn giản6. Hình thành đường liên hệ tạm thời trong cung phản xạ.
7. Trung ương nằm ở trụ não, tuỷ sống7. Trung ương chủ yếu có sự tham gia của vỏ đại não.

»

Xem tiếp Bài 2 trang 168 sgk Sinh 8

----------------------------------------------------------

»  Xem thêm toàn bộ quá trình thành lập phản xạ, cùng đáp án các bài tập Chương 9: Thần kinh và giác quan - sgk Sinh 8 hoặc hướng dẫn soạn Sinh học lớp 8 khác, mời các em học sinh click theo đường link tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM