Bài 1 trang 163 SGK Toán 4

Xuất bản ngày 07/02/2020 - Tác giả:

Bài 1 trang 163 sgk Toán 4 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bạn muốn tham khảo đáp án bài 1 trang 163 SGK Toán 4 phải không? Thật tuyệt! Bài viết này của Học Tốt sẽ giúp bạn.

  • Nắm được cách làm
  • Tham khảo đáp án
  • Ôn tập lại những kiến thức đã được học.

Cùng bắt đầu nào...

Đề bài

Đặt tính rồi tính:

a) \(2057 \times 13\)                   b) \(7368 : 24\)

\(428 \times 125\)                        \(13498 : 32\)

\(3167 \times 204\)                      \(285120 : 216\)

Giải bài 1 trang 163 SGK Toán 4

Hướng dẫn cách giải

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học.

Bài giải chi tiết

a)

\(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,\,\,2057\\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,13\,\,\,\, \\ \end{align}}{\,\,\,\,6171}\\\underline{\,\,\,\,2057\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\\,\,\,\,26741\)              \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,\,\,\,428\\ & \times \\ &\,\, \,\,\,\,\,125\,\,\,\, \\ \end{align}}{\,\,\,2140}\\\,\,\,\,\,\,856\,\\\underline{\,\,\,428\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\\,\,\,53500 \)

\(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,\,\,3167\\ & \times \\ &\,\,\,\,\,\,\,\,204\,\,\,\, \\ \end{align}}{\,12668}\\\underline{\,\,6334\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\\,\,646068\)

b)

\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 7368\\\underline{\,\,\,0168}\,\,\, \\\,\,\,\,\,\,\,\,00\,\,\,\, \\\,\underline{} \end{matrix} \\\\\end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{\,\,\,\,24\,\,\,\,\,\,\,}{307\,\,} {} \\ {} \\ \\\\\end{matrix}   \)            \(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 13498\\\underline{\,\,069}\,\,\, \,\,\,\,\, \\\,\,\,\underline{058\,} \end{matrix} \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,26\\\\\end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{\,\,\,\,32\,\,\,\,\,\,\,}{421\,\,} {} \\ {} \\ \\\\\end{matrix} \)

\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 285120\\\underline{0691\,\,\,\,\,}\, \\\,\,\,0432\,\,\,\,\, \\\,\,\,\underline{000} \end{matrix} \\\\\end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{\,\,\,\,216\,\,\,\,\,\,\,}{1320\,\,} {} \\ {} \\ \\\\\end{matrix} \)

» Bài tiếp theoBài 2 trang 163 SGK Toán 4

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 1 trang 163 sgk toán 4. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 4 của Hoctot.com sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM