Mục lục bài học
Soạn Sinh 7

Hướng dẫn giải bài 1 trang 13 sgk Sinh học 7

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 13 sách giáo khoa Sinh học lớp 7.

Câu hỏi

Trình bày các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống của trùng roi.

Hướng dẫn giải:

Hướng dẫn giải bài 1 trang 13 sgk Sinh học 7

Tự dưỡng, dị dưỡng, có diệp lục, có roi, có nhân, có khả năng di chuyển.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài 1 trang 13 sgk Sinh học 7 để xem ở dưới đây
Tải về
04/09/2018    09:00 AM
04/09/2018    09:00 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu