Mục lục bài học
Soạn Sinh 7

Hướng dẫn giải bài 1 trang 13 sgk Sinh học 7

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 13 sách giáo khoa Sinh học lớp 7.

Câu hỏi

Trình bày các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống của trùng roi.

Hướng dẫn giải:

Hướng dẫn giải bài 1 trang 13 sgk Sinh học 7

Tự dưỡng, dị dưỡng, có diệp lục, có roi, có nhân, có khả năng di chuyển.

doctailieu.com
Tải về
04/09/2018    09:00 AM
04/09/2018    09:00 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu