Giải bài 1 trang 128 sách giáo khoa Vật lí 11

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 128 SGK vật lý lớp 11 bài 20 Lực từ. Cảm ứng từ
Mục lục nội dung

Bài 1. Phát biểu các định nghĩa:

a) Từ trường đều

b) Lực từ

c) Cảm ứng từ.

Trả lời​​​​​​​

a) Từ trường đều là từ trường mà đặc tính của nó giống nhau tại mọi điểm; các đường sức từ là những đường thẳng song song, cùng chiều và cách đều nhau.

b) Lực điện từ là lực do từ trường tác dụng lên nam châm hay tác dụng lên dây dần có dòng điện đặt trong từ trường đó.

Với một dây dẫn đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B thì lực từ F  có điểm đặt tại trung điểm của dây dẫn, có phương vuông góc với dây dẫn và cảm ứng từ B, có chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái và có độ lớn:

F = IlBsinα, trong đó  là góc tạo bởi B và l

c) Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực. Một đoạn dòng điện chiều lài l, trong đó có dòng điện cường độ I, khi đặt trong từ trường thì có lực từ F tác dụng lên nó. Thương số F/(Il) được định nghĩa là cảm ứng từ.

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X