Mục lục bài học
Soạn Sinh 7

Hướng dẫn giải bài 1 trang 12 sgk Sinh học 7

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 12 sách giáo khoa Sinh học lớp 7.

[anchor data-parent="1" id="anc1535344026369">Câu hỏi

Các đặc điểm chung của động vật?

Hướng dẫn giải:
 
   – Có khả nâng di chuyển.

   – Có hệ thần kinh và giác quan.

   – Có đời sống dị dưỡng, dinh dưỡng nhờ vào chất hữu cơ có sẵn.

doctailieu.com
Tải về
03/09/2018    11:00 AM
03/09/2018    11:00 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu