Mục lục bài học
Soạn Sinh 7

Hướng dẫn giải bài 1 trang 12 sgk Sinh học 7

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 12 sách giáo khoa Sinh học lớp 7.

[anchor data-parent="1" id="anc1535344026369">Câu hỏi

Các đặc điểm chung của động vật?

Hướng dẫn giải:
 
   – Có khả nâng di chuyển.

   – Có hệ thần kinh và giác quan.

   – Có đời sống dị dưỡng, dinh dưỡng nhờ vào chất hữu cơ có sẵn.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài 1 trang 12 sgk Sinh học 7 để xem ở dưới đây
Tải về
03/09/2018    11:00 AM
03/09/2018    11:00 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu