Bài 1 trang 112 sgk Sinh 8

Xuất bản: 30/11/2018

Giải bài 1 trang 112 sgk Sinh học 8. Chứng minh các tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của sự sống.

Đề bài

Trong phạm vi các kiến thức đã học. hãy chứng minh rằng các tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của sự sống

» Ôn tập Câu hỏi bài 35 trang 112 sgk Sinh 8

Hướng dẫn giải Bài 1 trang 112 sgk Sinh 8

* Tế bào là đơn vị cấu trúc:

- Cơ thể được cấu tạo từ nhiều hệ cơ quan; mỗi hệ cơ quan do nhiều cơ quan hợp lại; mỗi cơ quan được tập hợp bởi nhiều mô có chức năng giống nhau; mỗi mô do nhiều tế bào có hình dạng, cấu tạo và chức năng giống nhau tạo thành.

- Mọi cơ thể từ đơn bào đến đa bào đều có cấu tạo từ tế bào.

- Tất cả mọi tế bào trong cơ thể đều có cấu tạo rất giống nhau, bao gồm:

+ Màng sinh chất.

+ Chất tế bào (có chứa các bào quan).

+ Nhân tế bào gồm màng nhân, nhiễm sắc thể, nhân con.

Vì vậy, tế bào được xem là đơn vị cấu tạo của cơ thể.

* Tế bào là đơn vị chức năng:

Tất cả các hoạt động sống của cơ thể đều xảy ra ở tế bào như:

- Màng sinh chất: nơi thực hiện sự trao đổi chất giữa tế bào với môi trường.

- Chất tế bào: là nơi xảy ra các hoạt động sống như:

+ Ti thể: tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng.

+ Ribôxôm là nơi xảy ra tổng hợp prôtêin.

+ Bộ máy Gôngi: thu nhận, hoàn thiện, phân phối sản phầm cho tế bào.

+ Trung thể: tham gia quá trình phân chia tế hào.

+ Lưới nội chất: tổng hợp và vận chuyển các chất.

- Nhân tể bào: có vai trò quan trọng trong sự di truyền. Nhân con có màng nhân, giúp trao đổi chất giữa nhân và te bào chất...

- Tất cả các hoại động nói trên xảy ra trong té bào làm cơ sở cho các hoạt động sống của cơ thể (Hay nói cách khác các hoạt dộng sổng của cơ thể có cơ sở là các hoạt động sống của tế bào).

+ Sự trao đổi chất của tể bào là cơ sở cho sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường.

+ Sự sinh sản của tế bào là cơ sở cho sự sinh trưởng và sinh sản của cơ thể.

+ Sự cảm ứng của tế bào là cơ sở cho sự phản ứng của cơ thể với kích thích : của môi trường ngoài.

=> Vì vậy, tế bào được xem là đơn vị chức năng của cơ thể.

» Xem tiếp Bài 2 trang 112 sgk Sinh 8

----------------------------------------------------------

» Ôn tập tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể và xem ngay các đáp án bài tập Chương 6: Trao đổi chất và năng lượng - sgk Sinh 8 cùng hướng dẫn soạn Sinh học lớp 8 khác, mời các em học sinh click theo đường link tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM