Bài 1 trang 108 SGK Địa 7

Xuất bản: 20/11/2018 - Cập nhật: 06/03/2023 - Tác giả:

Giải bài 1 trang 108 SGK Địa lí 7. Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Đề bài

Quan sát hình 34.1 cho biết:

So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

-    Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người trên 1000USD/năm. Các quốc gia này nằm chủ yếu ở khu vực nào của châu Phi?

-    Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người dưới 200USD/năm. Các quốc gia này nằm chủ yếu ở khu vực nào của châu Phi?

-    Nêu nhận xét về sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực kinh tế của châu Phi.

Hướng dẫn giải Bài 1 trang 108 SGK Địa 7

-    Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người trên 1000USD/năm: Ma-rốc, An-giê-ri, Tuy-ni-di, Li-bi , Ai Cập (Bắc Phi), Na-mi-bi-a, Bốt-xoa-na và cộng hòa Nam Phi (Nam Phi).

-    Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người dưới 200USD/năm: Ni-giê, Sát (Bắc Phi), Buốc-ki-na Pha-xô, Ê-ti-ô-pi-a, Xô-ma-li (Trung Phi).

-    Nhận xét về sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực kinh tế của châu Phi:

+ Thu nhập bình quân đầu người không đều giữa ba khu vực : Nam Phi (cao nhất), tiếp theo là Bắc Phi và sau đó là Trung Phi

+ trong từng khu vực, sự phân bố thu nhập bình quân đầu người giữa các quốc gia cũng không đều.

» Xem tiếp Bài 2 trang 108 SGK Địa 7

----------------------------------------------------------

Sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực kinh tế của châu Phi thể hiện ở các điểm nào? mời các em xem ngay hướng dẫn giải Địa 7: Chương 6: Châu Phi và đáp án các dạng bài tập SGK Địa lí lớp 7 khác tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM