Bài 1 trang 104 sgk Sinh 8

Xuất bản: 21/11/2018

Giải bài 1 trang 104 sgk Sinh học 8. Quá trình trao đổi chất là sự chuyển hóa vật chất và năng lượng.

Đề bài

Hãy giải thích vì sao nói thực chất quá trình trao đổi chất là sự chuyển hóa vật chất và năng lượng.

» Ôn tập Câu hỏi bài 32 trang 103 sgk Sinh 8

Hướng dẫn giải Bài 1 trang 104 sgk Sinh 8

- Mọi hoạt động sống của cơ thể đều gắn chặt với hoạt động sống của tế bào và đều cần năng lượng. Thực chất quá trình trao đổi chất là sự chuyển hóa vật chất và năng lượng vì:

- Trong tế bào, quá trình đồng hóa gồm tổng hợp các chất (các chất đơn giản thành các chất đặc trưng) và tích lũy năng lượng, đồng thời xảy ra quá trình dị hóa gồm phân giải các chất (các chất phức tạp thành các chất đơn giản) và giải phóng năng lượng.

» Xem tiếp Bài 2 trang 104 sgk Sinh 8

----------------------------------------------------------

» Tìm hiểu rõ hơn hoạt động sống của cơ thể gắn chặt với hoạt động sống của tế bào và đáp án các bài tập Chương 6: Trao đổi chất và năng lượng - sgk Sinh 8 cùng hướng dẫn soạn Sinh học lớp 8 khác, mời các em học sinh click theo đường link tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM