Bài 1 trang 103 SGK Sử 7

Giải bài 1 trang 103 SGK Lịch Sử 7. Danh nhân lịch sử Nguyễn Trãi đã có công to lớn với nước Đại Việt dưới thời Lê sơ.

Đề bài

Những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt.

» Ôn tập Câu hỏi bài 20 trang 103 sgk Sử 7

Hướng dẫn giải Bài 1 trang 103 SGK Sử 7

- Nguyễn Trãi không những là nhà chính trị, quân sự tài ba, một anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

- Ông có nhiều tác phẩm tiêu biểu: Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập, Chí Linh sơn phú, Dư địa chí...

- Tư tưởng của ông tiêu biểu cho tư tưởng của thời đại. Cả cuộc đời Nguyễn Trãi khi đánh giặc hay khi xây dựng đất nước hoặc sáng tác thơ văn luôn nêu cao lòng nhân nghĩa, yêu nước thương dân. Ông thường suy nghĩ và mong muốn "ăn lộc đền ơn kẻ cấy cày", "nơi thôn cùng, xóm vắng không một tiếng hờn giận oán sầu".

» Xem tiếp Bài 2 trang 103 SGK Sử 7

 ----------------------------------------------------------

Để biết mưu trí của Nguyễn Trãi khi phò tá vua Lê Thánh Tông mời các em xem thêm tại hướng dẫn giải Sử 7 - Chương 4: Đại Việt thời Lê Sơ cùng đáp án các dạng bài tập Lịch Sử lớp 7 khác tại doctailieu.com

Cập nhật ngày 12/12/2018 -
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM