Giải bài 1 trang 100 sgk Toán lớp 5 tính diện tích hình tròn

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 100 sách giáo khoa Toán lớp 5 tập 1 tiết học về diện tích hình tròn

Bài 1: Tính diện tích hình tròn có bán kính r:

a) r = 5cm;

b) r = 0,4dm

c) r = 3/5 m

Đáp án

a) Diện tích hình tròn là:

5 x 5 x 3,14 = 78,5 (cm²)

b) Diện tích hình tròn là:

0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (dm²)

c) Diện tích hình tròn là:

3/5 x 3/5 x 3,14 = 1,1304 (m²)

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    07:19 AM
24/07/2018    07:19 AM
Back to top