Giải bài 1 tiết luyện tập trang 100 SGK Toán 5

Xem ngay đáp án bài 1 trang 100 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập

Bài 1 Luyện tập : Tính diện tích hình tròn có bán kính r:

a) 6cm;

b) 0,35dm.

Đáp án

a) Diện tích hình tròn là: 

6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm²).

b) Diện tích hình tròn là: 

0,25 x 0,35 x 3,14 = 0,3846 (dm²).

doctailieu.com
Back to top