Giải bài tập toán lớp 1: Cách làm bài 1 trang 101 sách giáo khoa

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài tập 1 trang 101 SGK môn Toán lớp 1 giúp các phụ huynh tham khỏe trước khi hướng dẫn các bé làm bài tập tại nhà.

BÀI 1 trang 101 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài 1 trang 101 SGK toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 101 SGK toán lớp 1

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

X