Giải toán lớp 1: Đáp án bài tập trang 108 sách giáo khoa

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn cách giải và đáp án chi tiết bài tập 1, bài 2, bài 3 trang 108 SGK toán lớp 1
Mục lục nội dung

Bài 1 trang 108 SGK toán lớp 1

Đề bài:

Câu hỏi bài 1 trang 108 sgk toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 108 sgk toán lớp 1

Bài 2 trang 108 SGK toán lớp 1

Đề bài:

12 + 3 =13 + 6 =12 + 1 =
14 + 4 =12 + 2 =16 + 2 =
13 + 0 =10 + 5 =

Đáp án:

12 + 3 = 1513 + 6 = 1912 + 1 = 13
14 + 4 = 1812 + 2 = 1416 + 2 = 18
13 + 0 = 1310 + 5 = 15

Bài 3 trang 108 SGK toán lớp 1

Đề bài:

Câu hỏi bài 3 trang 108 sgk toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 108 sgk toán lớp 1

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

X