Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Đáp án bài tập trang 108 sách giáo khoa

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn cách giải và đáp án chi tiết bài tập 1, bài 2, bài 3 trang 108 SGK toán lớp 1

Bài 1 trang 108 SGK toán lớp 1

Đề bài:
 

Câu hỏi bài 1 trang 108 sgk toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 108 sgk toán lớp 1
 

 

Bài 2 trang 108 SGK toán lớp 1

Đề bài:

12 + 3 = 13 + 6 = 12 + 1 =
14 + 4 = 12 + 2 = 16 + 2 =
13 + 0 = 10 + 5 =  

Đáp án:

12 + 3 = 15 13 + 6 = 19 12 + 1 = 13
14 + 4 = 18 12 + 2 = 14 16 + 2 = 18
13 + 0 = 13 10 + 5 = 15  

Bài 3 trang 108 SGK toán lớp 1

Đề bài:

Câu hỏi bài 3 trang 108 sgk toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 108 sgk toán lớp 1
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 1: Đáp án bài tập trang 108 sách giáo khoa để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu