Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Đáp án bài tập trang 108 sách giáo khoa

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn cách giải và đáp án chi tiết bài tập 1, bài 2, bài 3 trang 108 SGK toán lớp 1

Bài 1 trang 108 SGK toán lớp 1

Đề bài:
 

Câu hỏi bài 1 trang 108 sgk toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 108 sgk toán lớp 1
 

 

Bài 2 trang 108 SGK toán lớp 1

Đề bài:

12 + 3 = 13 + 6 = 12 + 1 =
14 + 4 = 12 + 2 = 16 + 2 =
13 + 0 = 10 + 5 =  

Đáp án:

12 + 3 = 15 13 + 6 = 19 12 + 1 = 13
14 + 4 = 18 12 + 2 = 14 16 + 2 = 18
13 + 0 = 13 10 + 5 = 15  

Bài 3 trang 108 SGK toán lớp 1

Đề bài:

Câu hỏi bài 3 trang 108 sgk toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 108 sgk toán lớp 1
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu