Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn làm bài tập 1, 2, 3 trang 102 sách giáo khoa toán lớp 1

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn chi tiết cách làm bài 1, bài 2 và bài 3 trang 102 SGK Toán lớp 1 để các phụ huynh tham khảo trước khi hướng dẫn các bé làm bài tập ở nhà.

BÀI 1 trang 102 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Vẽ thêm chấm tròn (theo mẫu):

Bài 1 trang 102 SGK toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 102 SGK toán lớp 1
 

BÀI 2 trang 102 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

Bài 2 trang 102 SGK toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 102 SGK toán lớp 1
 

BÀI 3 trang 102 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số:

Bài 3 trang 102 SGK toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 102 SGK toán lớp 1
 

doctailieu.com
Tải về
22/05/2018    20:14 PM
22/05/2018    20:14 PM
Back to top