Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 150 sách giáo khoa môn Toán lớp 1

Đọc Tài Liệu chia sẻ cách giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3 và bài 4 trang 150 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 để các phụ huynh tham khảo trước khi giúp các bé ôn tập kiến thức tại nhà.

BÀI 1 trang 150 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Cửa hàng có 15 búp bê, đã bán đi 2 búp bê. Hỏi của hàng còn lại bao nhiêu búp bê ? 

Tóm tắt
Có : ... búp bê
Đã bán: ... búp bê
Còn lại : ... búp bê ?

Đáp án:

Tóm tắt
Có : 15 búp bê
Đã bán: 2 búp bê
Còn lại : ... búp bê ?

Bài giải
Số búp bê còn lại ở cửa hàng là:
15 - 12 = 13 (búp bê)
Đáp số: 13 búp bê

BÀI 2 trang 150 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Trên sân bay có 12 máy bay, sau đó có 2 máy bay bay đi. Hỏi trên sân bay còn lại bao nhiêu máy bay ?

Tóm tắt
Có : ... máy bay
Bay đi :... máy bay
Còn lại : ... máy bay ?

Đáp án:

Tóm tắt
Có : 12 máy bay
Bay đi : 2 máy bay
Còn lại : ... máy bay ?

Bài giải
Số máy bay còn lại trên sân bay là:
12 - 2 = 10 (máy bay)
đáp số: 10 máy bay

BÀI 3 trang 150 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền số thích hợp vào ô trống:

Câu hỏi bài 3 trang 150 SGK Toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 150 SGK Toán lớp 1

BÀI 4 trang 150 SGK Toán lớp 1

Đề bài:

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Có: 8 hình tam giác
Tô màu : 4 hình tam giác
Không tô màu: ... hình tam giác ?

Câu hỏi bài 4 trang 150 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Số tam giác không tô màu là
8 - 4 = 4 (tam giác)
Đáp số: 4 tam giác

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 150 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu